Upravna zgrada Fest

Vođenje projekta u fazi izrade projekata (koordinacija među projektantima svih struka), vođenje projekta u fazi izvođenja (koordinacija između svih sudionika građenja), odabir opreme i namještaja upravnog dijela zgrade. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ozalj