Referentni projekti

Sudjelovanje u projektiranju, ishođenju dozvola za izvođenje i uporabu, izvođenju građevina ili vođenju projekata. Sudjelovanje se odnosi na sve ili pojedine faze projekata bilo kao nositelj projekta ili kao suradnik u sklopu poslovno tehničke suradnje s partnerskim tvrtkama.

Hoteli i ostali projekti u ugostiteljstvu

Stanovanje

Javne, odgojno-obrazovne zgrade i infrastruktura

Poslovne zgrade

Urbanističko i prostorno planiranje