Referentni projekti

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih te projekata unutarnjeg uređenja, ishođenje dozvola za izvođenje i uporabu, izvođenje i opremanje građevina ili vođenju projekate. Sudjelovanje se odnosi na sve ili pojedine faze projekata bilo kao nositelj projekta ili kao suradnik u sklopu poslovno tehničke suradnje s partnerskim tvrtkama.

Hoteli i ostali projekti u ugostiteljstvu

Stanovanje

Javne, odgojno-obrazovne zgrade i infrastruktura

Poslovne zgrade

Urbanističko i prostorno planiranje