Upravna zgrada Mick

Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i projekta unutarnjeg uređenja
Zagreb – Donji Stupnik