Stan K

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te projekt unutarnjeg uređenja, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, te kompletno opremanje stana
Zagreb