Stan D

"Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te projekt unutarnjeg uređenja, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, te kompletno opremanje stana "
Zagreb