Kuća I

Izrada projekta unutarnjeg uređenja te kompletno opremanje stana
Duga Resa