Aquapark Shhhuma i zgrada zatvorenog bazena

Izrada idejnog, glavnog izvedbenog projekta i projekta unutarnjeg uređenja, vođenje projekta u fazi izrade projekata (koordinacija među projektantima svih struka)
Velika – Požega