Hotel Miro

Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i projekta unutarnjeg uređenja, vođenje projekta u fazi izrade projekata (koordinacija među projektantima svih struka), izvođenje radova (glavni izvođač)
Plovanija