Apartmanska kuća B2

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te projekt unutarnjeg uređenja
Zadar